IT-forensisk utredning och säkerhetsrådgivning

Certifierade specialister inom informationsäkerhet och IT-forensik

Informationssäkerhet

Nyfiken på hur säkerhetsarbete kan bidra positivt till affärsnytta för din organisation?

Konfidentiell information behöver skyddas, så att informationen inte kan läsas, modifieras eller raderas av någon obehörig. Det behövs dessutom både tekniska och administrativa åtgärder för att minimera risken för informationsläckage.

Vi kan hjälpa er att ta fram, underhålla och verifiera interna säkerhetsrutiner, utföra teknisk granskning av IT-miljön samt föreslå förändringar som passar er verksamhet och era behov bäst.

Läs mer...

IT-forensiska tjänster

Internutredning eller juridisk tvist?

Digitala bevis är viktigt att väga in i helhetsbilden. Det finns mycket information att samla in från IT-miljön.

Vi utför bevissäkring, dataräddning, analys och rapportering av digitala fakta från datorer, datornätverk, mobiltelefoner, minneskort, larmsystem, m.m.

Vi har även mångårig erfarenhet som sakkunniga vid förhandlingar i svensk och norsk domstol.

Läs mer...

Utbildning

Kunskap är en nyckel till framgång!
Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet från olika typer av säkerhetsgranskningar, juridiska tvister och IT-incidenter.

Ett exempel på det är genom vår grundkurs i Digital bevissäkring för IT-tekniker.

Boka oss till nästa frukostseminarium eller konferens!

Läs mer...

Om DinGard AB

Certifierade säkerhetsspecialister som lyder under etiska förhållningsregler

Företaget startade sin verksamhet i början av september 2011.

DinGard AB erbjuder specialisttjänster inom informationssäkerhet med fokus på IT-forensiska tjänster (digitala utredningar, eng. Digital Forensics), säkerhetsgranskning samt strategisk säkerhetsrådgivning. Vi har även möjlighet att erbjuda anpassad utbildning inom dessa områden för ledningsgruppen/styrelsen, advokater, systemutvecklare och IT-tekniker.

För att säkerställa en hög kvalitet i vår tjänsteutövning har vi internationellt certifierad personal inom både informationssäkerhet (CISSP) och IT-forensik (GCFA). Personalen har dessutom stor vana vid att arbeta med sekretesskyddat material.

Vi utför även uppdrag utanför Sverige.

Kunder

Vi kan förklara teknik för icke-tekniker

DinGard AB anlitas som objektiv part vid alla typer av rådgivning och digitalt utredningsarbete.

Våra tjänster beställs av företrädare hos både små och stora privata företag, advokatbyråer samt offentlig sektor.

Vi är vana att hantera våra kunders önskemål gällande sekretess och integritet. På grund av detta anger vi här på webbsidan inte några referenskunder.

Kontakta gärna oss om ni önskar prata med någon av våra kunder innan ni anlitar oss, så återkommer vi med en direktkontakt!

Kontakta oss

Kontaktperson är Peter BayerDinGard AB
Västra Esplanaden 9 A
SE-352 31 Växjö, Sweden

0702-56 79 58

info@dingard.se

Org. nr 556863-0486 :::: VAT-nr SE556863048601

Företaget erbjuder tjänster inom området informationssäkerhet/IT-säkerhet. Främst har vi specialister inom IT-forensisk utredning, incidentutredning samt strategisk säkerhetsrådgivning.